Provinces
Anhui
Fujian
Gansu
Guangdong
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanxi
Sichuan
Yunnan
Zhejiang
Autonomous
Regions
Guangxi
Neimenggu
(Inner Mongolia)
Ningxia
Xinjiang
Xizang
(Tibet)
Municipalities
Beijing
Chongqing
Shanghai
Tianjin
Special
Administrative
Regions
Aomen
(Macau)
Xianggang
(Hong Kong)

Sichuan Province of China

Romanization SystemName
PinYinSichuan
Wade-GilesSsu-ch'uan
Old Western NameSzechwan


AbbreviationSC
Provincial CapitalChengdu
Area570000 square Km
Sichuan Pavilion at the Shanghai World Expo 2010.


Return to China Depot